ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้สักแปรรูป พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้เพดาน ไม้สักแปรรูป ปาร์เก้ไม้สัก

 

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 16,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 22,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ยังไม่รวมอบแห้ง )


ตัวอย่าง
พื้นไม้สัก หน้า 6 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก หน้า 8 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

 

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก
เพดานไม้สัก ฝาไม้สัก ไม้ฝ้าเพดาน รีดขอบแล้ว พร้อมใช้งาน

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )


ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่  ไม้ยาว 3 เมตร รีดพร้อมใช้งาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา


ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ ไม้ยาว 2 เมตร รีดพร้อมใช้งาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา


ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6นิ้ว ยาว 3 เมตร ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร รีดเข้ารางลิ้นพร้อมใช้งาน

 

 

 

ปาร์เก้ไม้สัก

ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   36 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   45 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   60 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,300 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. ราคา ตารางเมตรละ 1,600  บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 100 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,800 บาท

(ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้าร่องให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 1 ยก เท่ากับ 12 ตารางเมตร)

ไม้สักแปรรูป มีให้เลือกทั้งแบบอบแห้ง และไม่อบ


 

ไม้สักเก่า

LAST_UPDATED2