สินค้าจัดโปรโมชั่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สินค้าโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด โทรสอบถามเพิ่มเติม


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 7 ชิ้น รหัส BBB17

ประตูไม้สักอบแห้ง 32,000 บาท , ทำสี  37,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 7 ชิ้น รหัส BBB31

ประตูไม้สักอบแห้ง ชุด 39,000 บาท , ทำสี ชุด 45,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 7 ชิ้น รหัส BBB69

ประตูไม้สักอบแห้ง 36,000 บาท , ทำสี  41,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 7 ชิ้น รหัส BBB65

ประตูไม้สักอบแห้ง 43,000 บาท , ทำสี  49,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B19 ขนาด 80*200 ไม้สักอบแห้ง

ราคาบานละ 2,400 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786


ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B40 ขนาด 80*200  ไม้สักอบแห้ง

ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

 

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B27 ขนาด 80*200  ไม้สักอบแห้ง

ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

 

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B63 ขนาด 80*200  ไม้สักอบแห้ง

ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786


 

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B43 ขนาด 80*200  ไม้สักอบแห้ง

ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB107

ประตูไม้สักอบแห้ง 33,000 บาท , ทำสี  38,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB98

ประตูไม้สักอบแห้ง 33,000 บาท , ทำสี  38,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB31

ประตูไม้สักอบแห้ง 32,000 บาท , ทำสี  37,000 บาท

(ราคานี้ไม่รวมวงกบ,อุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าขนส่ง)

 


 

 

 

LAST_UPDATED2