พื้นไม้สัก ปาร์เก้ไม้สัก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พื้นไม้สัก ปาร์เก้ไม้สัก


พื้นไม้สัก

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 16,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 22,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน )


ปาร์เก้ไม้สัก

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   36 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   45 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   60 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,300 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. ราคา ตารางเมตรละ 1,600  บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 100 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,800 บาท

(ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้าร่องให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 1 ยก เท่ากับ 12 ตารางเมตร)

 

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก หน้า 6 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน


พื้นไม้สัก

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 16,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 22,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน )

 

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก หน้า 8 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6นิ้ว ยาว 3 เมตร ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร รีดเข้ารางลิ้นพร้อมใช้งาน

 

ตัวอย่าง พื้นไม้สักออป.(คัด) ก่อนรีดเข้ารางลิ้น

ไม้สักออป. ต้องได้จากการประมูลเท่านั้นถึงจะมั่นใจได้ว่าไม้สักแก่ อายุถึง 30 ปี 100%

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก(คัด) หน้า 6 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

 

 

ปาร์เก้ไม้สัก

ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   36 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   45 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   60 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,300 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. ราคา ตารางเมตรละ 1,600  บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 100 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,800 บาท

(ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้าร่องให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 1 ยก เท่ากับ 12 ตารางเมตร)

 


 

 

LAST_UPDATED2