You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ท่านเลือกได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับ

เกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการ ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรด ไม้สักเก่า

ไม้สักเกรด A และเกรด B+ไม้สักออป.ไม้สักอบแห้งเท่านั้น

- ประตูไม้สัก ไม้เรือนเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง 100% ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวบ้านไม้สัก

- ประตูไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ ไม้ออป. ไม้ที่ได้จากการประมูลนำมาผลิต

แทบไม่มีกระพี้ติด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ดี ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้

จะอยู่ในช่วง 8-12 ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้

- ประตูไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สัก ออป ไม้สักอายุมาก ซึ่งผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า อาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุน )

** ประตูไม้สักทุกชิ้นเป็นรูปงานจริง จากผลงานที่จัดส่งลูกค้าของทางเว็บทุกชิ้น

โดยรูปไม่มีการตัดแต่งใดๆ หากสินค้าไม่เหมือนกับที่โชว์ไว้หรือตามที่พูด

เรายินดีรับคืน โทรสอบถามคุณภาพสินค้าก่อน เรารับประกันสินค้าทุกเกรด **

 

วู๊ดแพร่ดอทคอม มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ให้เลือกดู

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยทุกชุด ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด

ชุด 7 ชิ้น ราคาโปรโมชั่น 32,000บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน  รหัส BBB 36 คู่กลาง เกรด B+ 21,000  บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน รหัส BBB 65 คู่กลาง เกรด B+ 21,000  บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน  รหัส BBB 106

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 33


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  รหัส BBB 107

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน  รหัส BBB 100

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB97


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน  รหัส BBB 103

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 50

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 36


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด  รหัส BBB 67 คู่กลาง เกรด B+ 22,000  บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 69


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 77  (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย รหัส BBB 101  (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด รหัส BBB 104


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด รหัส BBB 105

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย รหัส BBB 91

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89  (คิ้วนอก)


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 16


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น   รหัส BBB 17

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 37


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB 31


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB 60

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 52

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 38

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 30

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 42

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส VIP 1

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส VIP 4 คู่กลาง เกรด B+  17,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 84 (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุด 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส VIP 5

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบาลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 74

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด  4 ชิ้น รหัส BBB 75  (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน รหัส BBB 70 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 48 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 20 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 76

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 96

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 95


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 95

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 47 คู่กลาง 17,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

BBB 47 ( ตัวอย่าง บีบวกคัดเฉพาะคู่กลาง )

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

 

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย กระจกหนา 20 มิล หรือ 2 ซม.
ไม้สักที่นิยมที่นำมาทำประตูไม้สักกระจกนิรภัยว่าดีที่สุด
คือ ไม้แห้ง หรือไม้เก่า ก็คือ ไม้ที่นำมาจาก เสาบ้าน หรือตัวเรือนเก่า
แล้วนำมาแปรรูปใหม่ และไม้สักแก่หรือไม้สักอป
ที่ได้จากประมูลจากประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น
ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายจะอายุเยอะ มีปีอายุต้นไม้ชัดเจน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อเกรดไม้สัก ชัดเจนครับ


เข้าชมลายประตูเพิ่มเติมได้ที กำลังปรับปรุงเว็บครับ

www.woodsphrae2.com

 

LAST_UPDATED2
 

เว็บ วู๊ดแพร่2

ป้ายโฆษณา

คู่ค้า เว็บ ไม้สักอบแห้ง

ป้ายโฆษณา

ตัวอย่างงานไม้แต่ละเกรด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้383
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้444
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้827
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2576
mod_vvisit_counterเดือนนี้4202
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11002
mod_vvisit_counterทั้งหมด399638

We have: 36 guests online
Your IP: 23.22.136.56
 , 
Today: ธ.ค. ๑๑, ๒๕๖๐