You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ไม้สักอบแห้ง รับประกันตลอดอายุการใช้งาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน-บานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ท่านเลือกได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับ

เกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการ ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรดไม้สักเก่า

ไม้สักเกรด A และเกรด B+ไม้สักอบแห้งเท่านั้น

-ไม้สักเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง ได้มาจากเสาบ้าน,ตัวบ้านไม้สักเรือนเก่า เอามาเเปรรูปใหม่

-ไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ ออป.ไม่มีกระพี้ติด ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้

จะอยู่ในช่วง 8-15% ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้

- ไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักอายุเยอะเเละไม้ออป.รวมกันผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า ราคาอาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุนไม้เเต่ละรอบ )
หจก.วู๊ดแพร่ มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ ให้เลือกดู

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลัดเข้าในบ้าน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลัดเข้าในบ้านประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยทุกชุด ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 17

ไม้สักอบแห้ง 32,800 บาท , ทำสี 37,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น รหัส BBB31

ไม้สักอบแห้ง 32,500 บาท, ทำสี 37,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB36

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น รหัส BBB65

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด ชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB33

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB100

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4ชิ้น,7ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด ชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง,ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB106

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น ประตูไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน-ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB116

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น-ชุด7ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น รหัส BBB65

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน-บานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น,7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดใหญ่ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB88

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB157

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น รหัส BBB174

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน - บานเปิดใหญ่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด - บานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดใหญ่ชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB156

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด - บานเลื่อน ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB146

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภับานเปิดชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB89

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิด ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB108

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยชุดบานเปิด ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยชุดบานเปิด7ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 7 ชิ้น  รหัส BBB107

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อน ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 7 ชิ้น  รหัส BBB121

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ,ชุดบานเปิดใหญ่7ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว -บานเปิดคู่ ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 4 ชิ้น  รหัส BBB109

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดใหญ่ชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 4 ชิ้น  รหัส BBB148

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB149

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB128

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB67

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB69

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น- 7ชิ้น

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB155

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด ชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB99

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด-ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น ไม้สักแพร่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น   รหัส BBB194

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB16

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด-ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 7 ชิ้น รหัส BBB96

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น-7ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 4 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 139

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB92


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB104

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดเดี่ยว-บานเปิด4ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด-บานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 7 ชิ้น  รหัส BBB101

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด-บานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด-บานเลื่อน 4-7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB117

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด-บานเลื่อน 4-7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน-บานเปิดใหญ่ 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB230 ใหม่!


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิดชุด 4 ชิ้น

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิดใหญ่ 4 ชิ้น รหัส BBB180


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB231 ใหม่!


ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB84

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น รหัส BBB87

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน-บานเปิดใหญ่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB201

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดใหญ่ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดใหญ่ชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB212

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB220

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานคู่ -บานเปิด7 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิดชุด 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB25

ประตูบ้านไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น ไม้สักแพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB191


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิดใหญ่ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิดชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น  รหัส BBB223

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB185

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่ ไม้สักอบแห้ง-ไม้สักเก่า

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB228 ใหม่!

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น-บานเลื่อนชุด 7 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิดชุด 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด  4 ชิ้น รหัส BBB 75

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น-บานเลื่อนชุด 7 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด 7 ชิ้น รหัส BBB229 ใหม่!


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน-บานเปิด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 76

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น-บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น ไม้สักเเพร่


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 119

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4ชิ้น-7ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4ชิ้น-7ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 53

 

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย กระจกหนา 20 มิล หรือ ซม.
ไม้สักที่นิยมที่นำมาทำประตูไม้สักกระจกนิรภัยว่าดีที่สุด
คือ ไม้แห้ง หรือไม้เก่า ก็คือ ไม้ที่นำมาจาก เสาบ้าน หรือตัวเรือนเก่า
แล้วนำมาแปรรูปใหม่ และไม้สักแก่หรือไม้สักอป
ที่ได้จากประมูลจากประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น
ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายจะอายุเยอะ มีปีอายุต้นไม้ชัดเจน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อเกรดไม้สัก ชัดเจนครับ

 

 

เข้าชมลายประตูเพิ่มเติมได้ที่

www.ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก.com

 

LAST_UPDATED2
 

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

ป้ายโฆษณา

ประตูไม้สัก

ป้ายโฆษณา

คู่ค้า เว็บ ไม้สักอบแห้ง

ป้ายโฆษณา

เฟอร์นิเจอร์ ไม้สัก

ตัวอย่างงานไม้แต่ละเกรด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้346
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้62
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2793
mod_vvisit_counterเดือนนี้408
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8549
mod_vvisit_counterทั้งหมด1291128

We have: 7 guests online
Your IP: 18.206.12.157
 , 
Today: ธ.ค. ๐๒, ๒๕๖๖

วู๊ดแพร่