You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ราคา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน-บานเปิด


 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ท่านเลือกได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับ

เกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการ ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรด ไม้สักเก่า

ไม้สักเกรด A และเกรด B+ไม้สักออป.ไม้สักอบแห้งเท่านั้น

- ประตูไม้สัก ไม้เรือนเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง 100% ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวบ้านไม้สัก

- ประตูไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ ไม้ออป. ไม้ที่ได้จากการประมูลนำมาผลิต

แทบไม่มีกระพี้ติด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ดี ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้

จะอยู่ในช่วง 8-15% ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้

- ประตูไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สัก ออป. ไม้สักอายุมาก ซึ่งผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า อาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุน )

หจก.วู๊ดแพร่ มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ ให้เลือกดู

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลัดเข้าในบ้าน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลัดเข้าในบ้านประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยทุกชุด ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 17

ไม้สักอบแห้ง 32,800 บาท , ทำสี 37,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น รหัส BBB31

ไม้สักอบแห้ง 32,500 บาท, ทำสี 37,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด  รหัส BBB 36

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น  BBB 65

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 33


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 106

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 100

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 116

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น  BBB 65


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 88

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 157

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 156

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด-บานเลื่อน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 146

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 143

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 108

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 160

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 121

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 109

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 155

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 115

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 158


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 107

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 148

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 149


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน-บานเปิด 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 128

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 67

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 69

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 131


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 99


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 67 คู่กลาง เกรด B+ 22,000  บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น   รหัส BBB 16

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น   รหัส BBB 17

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 101

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 139

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 132


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 96

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 92


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด4ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 104

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 138

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 117

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 84

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 52

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 130

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 31

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 87

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 140


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 84

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 77

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 25


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 38

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 30

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส VIP 1

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส VIP 5

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบาลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 74

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด  4 ชิ้น รหัส BBB 75


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน รหัส BBB 70 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 48 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 76

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 119

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 53

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 47 คู่กลาง 17,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

BBB 47 ( ตัวอย่าง บีบวกคัดเฉพาะคู่กลาง )

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 04

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

 

 

 

 

 

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย กระจกหนา 20 มิล หรือ ซม.
ไม้สักที่นิยมที่นำมาทำประตูไม้สักกระจกนิรภัยว่าดีที่สุด
คือ ไม้แห้ง หรือไม้เก่า ก็คือ ไม้ที่นำมาจาก เสาบ้าน หรือตัวเรือนเก่า
แล้วนำมาแปรรูปใหม่ และไม้สักแก่หรือไม้สักอป
ที่ได้จากประมูลจากประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น
ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายจะอายุเยอะ มีปีอายุต้นไม้ชัดเจน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อเกรดไม้สัก ชัดเจนครับ


เข้าชมลายประตูเพิ่มเติมได้ที กำลังปรับปรุงเว็บครับ

www.woodsphrae2.com

 

LAST_UPDATED2
 

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

ป้ายโฆษณา

ประตูไม้สัก

ป้ายโฆษณา

คู่ค้า เว็บ ไม้สักอบแห้ง

ป้ายโฆษณา

ตัวอย่างงานไม้แต่ละเกรด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้199
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้188
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1080
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1359
mod_vvisit_counterเดือนนี้6232
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9234
mod_vvisit_counterทั้งหมด1223874

We have: 6 guests, 1 bots online
Your IP: 44.200.168.16
 , 
Today: มี.ค. ๓๐, ๒๕๖๖

วู๊ดแพร่