You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก ราคา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน-บานเปิด


 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ท่านเลือกได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับ

เกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการ ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรด ไม้สักเก่า

ไม้สักเกรด A และเกรด B+ไม้สักออป.ไม้สักอบแห้งเท่านั้น

- ประตูไม้สัก ไม้เรือนเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง 100% ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวบ้านไม้สัก

- ประตูไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ ไม้ออป. ไม้ที่ได้จากการประมูลนำมาผลิต

แทบไม่มีกระพี้ติด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ดี ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้

จะอยู่ในช่วง 8-15% ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้

- ประตูไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สัก ออป. ไม้สักอายุมาก ซึ่งผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า อาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุน )

หจก.วู๊ดแพร่ มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ ให้เลือกดู

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลัดเข้าในบ้าน 

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยทุกชุด ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  บานเปิด 7 ชิ้น BBB 17

ไม้สักอบแห้ง 32,000 บาท , ทำสี 37,000 บาท (ไม่รวมวงกบ)


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อนชุด 4 ชิ้น รหัส BBB31

ไม้สักอบแห้ง 32,000 บาท, ทำสี 37,000 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด  รหัส BBB 36

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น  BBB 65

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 33


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 106

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 100

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 116

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น  BBB 65


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 88

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 157

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 156

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด-บานเลื่อน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 146

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 143

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด-บานเลื่อน


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 108

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 160

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 121

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 109

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 155

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 115

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิดคู่

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 158


ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 107

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 148

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 149


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน-บานเปิด 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 128

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 67

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 69

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 131


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 99


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 67 คู่กลาง เกรด B+ 22,000  บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น   รหัส BBB 16

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น   รหัส BBB 17

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 101

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 139

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 132


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 96

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 92


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด4ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 104

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 7 ชิ้น  รหัส BBB 138

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 117

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 84

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 52

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 130

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 31

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน รหัส BBB 87

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 140


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 84

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 77

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 89

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 25


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส BBB 38

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น  รหัส BBB 30

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น  รหัส VIP 1

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส VIP 5

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบาลื่อน 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส BBB 74

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด ชุด  4 ชิ้น รหัส BBB 75


ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน รหัส BBB 70 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 48 คู่กลาง 18,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 76

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 119

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเดี่ยว

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 53

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด รหัส BBB 47 คู่กลาง 17,000 บาท ไม้สักอบแห้ง

BBB 47 ( ตัวอย่าง บีบวกคัดเฉพาะคู่กลาง )

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 04

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ชุดบานเปิด 4 ชิ้น

 

 

 

 

 

 

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย กระจกหนา 20 มิล หรือ ซม.
ไม้สักที่นิยมที่นำมาทำประตูไม้สักกระจกนิรภัยว่าดีที่สุด
คือ ไม้แห้ง หรือไม้เก่า ก็คือ ไม้ที่นำมาจาก เสาบ้าน หรือตัวเรือนเก่า
แล้วนำมาแปรรูปใหม่ และไม้สักแก่หรือไม้สักอป
ที่ได้จากประมูลจากประมูลจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น
ซึ่งไม้ที่ตัดจำหน่ายจะอายุเยอะ มีปีอายุต้นไม้ชัดเจน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อเกรดไม้สัก ชัดเจนครับ


เข้าชมลายประตูเพิ่มเติมได้ที กำลังปรับปรุงเว็บครับ

www.woodsphrae2.com

 

LAST_UPDATED2
 

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

ป้ายโฆษณา

ประตูไม้สัก

ป้ายโฆษณา

คู่ค้า เว็บ ไม้สักอบแห้ง

ป้ายโฆษณา

ตัวอย่างงานไม้แต่ละเกรด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4625
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7087
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว5334
mod_vvisit_counterเดือนนี้7827
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19432
mod_vvisit_counterทั้งหมด1188340

We have: 12 guests online
Your IP: 18.232.127.73
 , 
Today: ธ.ค. ๐๙, ๒๕๖๕

วู๊ดแพร่